Kontaktné informácie

TIZ s.r.o.

IČO: 36326216

DIČ: 2020116769

IČ DPH: SK2020116769

Adresa: Záhumenská 682, Ilava 01901

Adresa prevádzky: Továrenská 554, Košeca 01864

Kontakty

Kancelária

Všeobecné informácie o produktoch a objednávkach 

email: office@tiz.sk

tel: +421 (0)42 446 62 96

fax: +421 (0)42 444 19 83